Behandeling

Behandeling

Debi-Call streeft naar een volledig objectief, transparant en effectief debiteuren-beleid welke is toegespitst op de specifieke wensen van de opdrachtgever. Een dergelijke werkwijze garandeert het succes van een opdracht en hiermee wordt van tevoren duidelijkheid geschapen.
Door in een vroeg stadium de wil van de opdrachtgever en het "kunnen" van de klant te combineren tot een oplossing, wordt het incassotraject doorbroken via deze zakelijke en sociale tussenstap.

Onze medewerkers brengen, naar aanleiding van een telefonisch contact met de debiteur, direkt verslag uit aan de opdrachtgever. De opdrachtgever zal hierdoor te allen tijde een volledig inzicht blijven behouden op een volledig bijgewerkt dossier. Hierdoor stellen wij u in staat om op basis van objectieve bevindingen een weloverwogen besluit te kunnen nemen omtrent de voortgang van de vordering.

Het nemen van deze zakelijke en sociale tussenstap heeft als voordeel dat de kans dat de betalingsachterstand voldaan zal gaan worden, vele malen groter is. Door een klant het gevoel te geven dat er aktief met hem wordt meegedacht, is men doorgaans sneller bereid om tot betaling over te gaan. Tevens wordt de relatie opdrachtgever - cliënt niet onnodig negatief beïnvloed en kan de bestaande relatie op een prettige manier worden gecontinueerd, dan wel op basis van volledige en objectieve informatie worden beëindigd.